Corona Defense (Оборона От Короны)

ОПИСАНИЕ

Защитите мир от вируса при помощи пистолета

Ответ